Technikum mechaniczne

Nowe urządzenia w elektronice

Nowe technologie w elektronice pozwalają na budowanie coraz mniejszych, a jednocześnie coraz bardziej wydajnych urządzeń elektronicznych. W ten sposób możliwe jest wykorzystywanie urządzeń, które mają możliwości obliczeniowe dużych komputerów, a które mieszczą się na naszej dłoni. Przyszłość należy, jednak nie tylko do miniaturyzacji, ale również do nowych sposobów konstruowania komputerów. Wynika to przede wszystkim z ograniczeń jakie pojawiają się w zakresie możliwych do uzyskania prędkości podzespołów oraz mocy obliczeniowych komputerów, które oparte są o dotychczas używane materiały. Z tego powodu naukowcy myślą o skonstruowaniu komputerów opartych na białku, których plusem byłaby możliwość wszczepiania ich w organizm ludzki. W ten sposób znacznie łatwiej byłoby leczyć ludzi, którym trzeba wszczepiać sztuczne ograny. Z drugiej strony możliwość bezpośredniego korzystania z komputerów z wykorzystaniem jedynie mózgu znacznie przyśpieszyłaby korzystanie z komputerów. Innym rozwiązaniem nad jakim obecnie się pracuje są komputery kwantowe, które mają wykorzystywać kwantowe właściwości materii, co ma przynieść możliwość tworzenia urządzeń, jakie będą mogły podejmować decyzje, a nie tylko wyszukiwać dane.